PRALKI PROFESJONALNE

O WIELE WIĘCEJ NIŻ PROFESJONALNE PRANIE.

Fagor Professional ma właściwą odpowiedź na każdą z Twoich potrzeb. Twój biznes, nawet ten na małą skalę, wymaga od nas, byśmy mogli zaproponować Ci urządzenia o solidności i cechach, jakie mają przemysłowe urządzenia pralnicze, ale które są jednocześnie bardziej wszechstronne, mają przystępną cenę i kompaktowe wymiary.

Tak powstała gama Compact, gama profesjonalnych urządzeń pralniczych, zaprojektowanych z myślą o użytkownikach takich jak siłownie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, pensjonaty, kliniki itp., gdzie zwykłe urządzenia domowe się nie sprawdzą.

To skoncentrowana moc prania Fagor Professional.


Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
The following has evaluated to null or missing:
==> tituloBloqueDest [in template "20101#20127#77975" at line 3, column 10]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if tituloBloqueDest.getSiblings()?ha... [in template "20101#20127#77975" at line 3, column 5]
----
1<div class="container mod7a"> 
2 
3  <#if tituloBloqueDest.getSiblings()?has_content> 
4   
5    <#if tituloBloqueDest.getSiblings()?size == 1> 
6      <#assign tabsWidthClass = "nav-tabs-1" /> 
7    <#elseif tituloBloqueDest.getSiblings()?size == 2> 
8      <#assign tabsWidthClass = "nav-tabs-2" /> 
9    <#elseif tituloBloqueDest.getSiblings()?size == 3> 
10      <#assign tabsWidthClass="nav-tabs-3" /> 
11    <#else> 
12      <#assign tabsWidthClass = "nav-tabs-multiple" /> 
13    </#if> 
14   
15    <ul class="nav nav-pills ${tabsWidthClass} nav-red-tabs"> 
16      <#list tituloBloqueDest.getSiblings() as cur_titulo> 
17        <li><a <#if cur_titulo?index == 0>class="active" </#if>data-toggle="pill" href="#menu${cur_titulo?index}"><h2>${cur_titulo.getData()}</h2></a></li> 
18      </#list>   
19    </ul> 
20   
21    <div class="tab-content"> 
22      <#list tituloBloqueDest.getSiblings() as cur_titulo> 
23       
24        <div id="menu${cur_titulo?index}" class="tab-pane fade<#if cur_titulo?index == 0> in active</#if>"> 
25         
26          <div class="row"> 
27            <#if cur_titulo.encabezado?? && cur_titulo.encabezado.getData?? && cur_titulo.encabezado.getData() != ""> 
28              <div class="col-md-4"> 
29                <div class="text-uppercase">${cur_titulo.encabezado.getData()}</div> 
30              </div> 
31              <div class="col-md-8"> 
32            <#else> 
33              <div class="col-md-4"> 
34            </#if> 
35              ${cur_titulo.descBloqueDest.getData()} 
36              <#if cur_titulo.subtitulo.getData()?? && cur_titulo.subtitulo.getData() != ""> 
37                ${cur_titulo.subtitulo.getData()} 
38              </#if> 
39              <#if cur_titulo.textoEnlace.getData()?? && cur_titulo.textoEnlace.getData() != ""> 
40                <div class="btn btn-outline-danger"> 
41                  <a href="<#if cur_titulo.textoEnlace.enlace.getData()?? && cur_titulo.textoEnlace.enlace.getData() != "">${cur_titulo.textoEnlace.enlace.getData()} <#else> http://www.fagorindustrial.com </#if>"> 
42                	  <span class="lfr-btn-label">${cur_titulo.textoEnlace.getData()}</span> 
43                	  <img class="icon-arrow red" src="/o/fagor-industrial-portal-theme/images/ico-arrow-right.svg"> 
44                    <img class="icon-arrow white" src="/o/fagor-industrial-portal-theme/images/ico-arrow-right-w.svg"> 
45                  </a> 
46                </div> 
47              </#if> 
48            </div> 
49          </div> 
50           
51          <#if cur_titulo.imagenBloqueDest.getSiblings()?has_content> 
52          <div class="tab-img"> 
53            <div class="row"> 
54              <#list cur_titulo.imagenBloqueDest.getSiblings() as cur_imagen> 
55                <#if cur_imagen.getData()?? && cur_imagen.getData() != ""> 
56                  <#if cur_imagen?index == 0 && cur_imagen?is_last> 
57                    <div class="col-xl-12 img-padding"> 
58                      <img src="${cur_imagen.getData()}" alt="${cur_imagen.imagenSEO.getData()}" width="100%" />  
59                    </div> 
60                  <#elseif cur_imagen?index == 0> 
61                    <div class="col-md-5 img-padding"> 
62                      <img src="${cur_imagen.getData()}" alt="${cur_imagen.imagenSEO.getData()}" width="100%"/>  
63                    </div> 
64                  <#elseif cur_imagen?index == 1> 
65                    <div class="col-md-7 img-padding"> 
66                      <img src="${cur_imagen.getData()}" alt="${cur_imagen.imagenSEO.getData()}" width="100%"/>  
67                    </div> 
68                  <#elseif cur_imagen?is_last> 
69                    <div class="col-xl-12 img-padding"> 
70                      <img src="${cur_imagen.getData()}" alt="${cur_imagen.imagenSEO.getData()}" width="100%" />  
71                    </div> 
72                  </#if>  
73                </#if> 
74              </#list> 
75            </div> 
76          </div> 
77          </#if> 
78          
79          <div> 
80            <div class="row"> 
81              <#if cur_titulo.caracteristicasTitulo.getSiblings()?has_content> 
82                <#list cur_titulo.caracteristicasTitulo.getSiblings() as cur_caract> 
83                  <#if cur_caract.getData()?? && cur_caract.getData() != ""> 
84                    <div class="col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3"> 
85                      <#if cur_caract.caractImagen.getData()?? && cur_caract.caractImagen.getData() != ""> 
86                        <img class="caract-img" src="${cur_caract.caractImagen.getData()}" alt="${cur_caract.caractImagen.registroImagenSEO.getData()}" /> 
87                        <br/> 
88                      </#if> 
89                      <br/> 
90                      <div class="text-danger">${cur_caract?counter?string["00"]}</div> 
91                      <div class="text-data">${cur_caract.getData()}</div> 
92                      <#if cur_caract.caracteristicasSubtitulo.getData()!= ""> 
93                      <div class="text-subtitle"> 
94                        ${cur_caract.caracteristicasSubtitulo.getData()} 
95                      </div>  
96                      </#if> 
97                      <#if cur_caract.caracteristicasDescripcion.getData()!= ""> 
98                      <div class="text-description"> 
99                        ${cur_caract.caracteristicasDescripcion.getData()} 
100                      </div> 
101                      </#if> 
102                    </div> 
103                  </#if> 
104                </#list> 
105              </#if> 
106            </div> 
107          </div> 
108        </div> 
109      </#list> 
110    </div>   
111  </#if> 
112</div> 
PRALNICOWIRÓWKI COMPACT

Profesjonalne pralki wysokoobrotowe

COMPACT DRYERS

Professional dryers

O wiele więcej niż pralki profesjonalne. Nowa koncepcja pralnictwa.

Skontaktuj się z nami
Jesteś zainteresowany tym produktem? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o tym lub o innych produktach.